Pri nákupe nad 60 eur doprava zadarmo, nad 100 eur darček podľa vlastného výberu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom registrácie, uzatvorenia kúpnej zmluvy a plnenia z nej vyplývajúce.

Súhlasím s tým, aby spoločnosť IMK Organics, s.r.o., so sídlom Astrová 2A, Bratislava – Ružinov 821 01, IČ: 50 807 251 (ďalej len „správca“), v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 spracovávala tieto osobní údaje:

 • Meno a priezvisko,
 • adresa,
 • telefónne číslo,
 • e-mail,
 • v prípade podnikateľských osôb IČ, DIČ (ďalej len „osobní údaje“).

1.Vyššie uvedené údaje bude správca spracovávať pre účely registrácie, uzatvorenia kúpnej zmluvy a plnenia z nej vyplývajúce, konkrétne:

 • Uzatvorenie zmluvných vzťahov s kupujúcim alebo osobou, pre ktorú pracuje, a uplatňovanie práv a plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov založených kúpnou zmluvou podľa VOP správcu
 • na dodávanie objednaných tovarov správcu;
 • komunikácie ohľadne predzmluvných a zmluvných vzťahov a ohľadne zákazníckych objednávok a dotazov doručených prostredníctvom internetového obchodu správcu, sociálnych sieti alebo inak;
 • riadenie a evidovanie vzťahov so zákazníkmi a plnenie povinností správcu vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov (a to najmä daňových a účtovných predpisov); 

  ak je osoba vydávajúca tento súhlas alebo osoba pre ktorú pracuje, zákazníkom IMK Organics, s.r.o.

2.Tento súhlas je dávaný na dobu maximálne 5 rokov. Osoba dávajúca tento súhlas berie na vedomie, že správca bude vyššie uvedené osobné údaje spracovávať po dobu platnosti súhlasu.

3.Osobné údaje bude spracovávať iba správca, prípadne osoba s ktorou má správca riadne uzatvorenú spracovateľskú zmluvu. 

4.Súhlas je možné  kedykoľvek odvolať, a to napríklad odoslaním emailu alebo dopisu na kontaktné údaje spoločnosti IMK Organics, s.r.o., Astrová 2A, Bratislava-Ružinov, 821 01, eshop@imkorganics.com.

5.Spoločnosť IMK Organics, s.r.o., informuje svojich zákazníkov, že majú právo:

 • získať od Správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je tomu tak, majú právo získať prístup k týmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám: účely spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, predovšetkým príjemcovi v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách, plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, ak nie je možné určiť, kritéria použité k stanoveniu tejto doby, existencia práva požadovať od správcu opravu nebo výmaz osobných údajov týkajúcich sa subjektu údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, právo podať sťažnosť u odborového úradu.
 • aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ich týkajú. S prihliadnutím k účelom spracovania majú právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutím dodatočného prehlásenia.
 • aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, a správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, pokiaľ existuje jeden z týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, zákazník odvolá svoj súhlas a neexistuje iný právny dôvod pre ich spracovanie,  osobné údaje boli spracované protiprávne, osobné údaje musia byť vymazané kvôli splneniu právnej povinnosti stanovené právom EU alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje.
 • aby správca obmedzil spracovanie ich osobných údajov, pokiaľ popierajú ich presnosť na dobu overenia tejto skutočnosti správcom, spracovanie je protiprávne, a správcu žiadajú miesto výmazu o ich obmedzené spracovanie, údaje už nie sú potrebné pre účel spracovania, avšak potrebujú ich pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
 • aby správca na ich žiadosť predal ich osobné údaje inému im určenému správcovi.
 • vzniesť námietku proti spracovaniu mojich osobných údajov u správcu.
 • v prípade pochybností o tom, či sú správcom spracovávané ich osobné údaje v zmysle zhora uvedených právnych predpisov obrátiť sa ako na správcu, tak aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely

Súhlasím s tým, aby spoločnosť IMK Organics, s.r.o., so sídlom Astrová 2A, Bratislava – Ružinov 821 01, IČ: 50 807 251, (ďalej len „správca“), v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 spracovávala tieto osobní údaje:

•Meno a priezvisko,

•e-mail (ďalej len „osobné údaje“)

1.Vyššie uvedené údaje bude správca spracovávať pro marketingové účely, konkrétne rozosielanie newsletterov osobe, ktorá dáva tento súhlas. Tento súhlas je dávaný na dobu maximálne 5 rokov. Osoba dávajúca tento súhlas berie na vedomie, že správca bude vyššie uvedené osobné údaje spracovávať po dobu platnosti súhlasu.

2.Osobné údaje bude spracovávať iba správca, prípadne osoba s ktorou má správca riadne uzavretú spracovateľskú zmluvu. 

3.Súhlas je možné  kedykoľvek odvolať, a to napríklad zaslaním emailu alebo dopisu na kontaktné údaje spoločnosti IMK Organics, s.r.o., Astrová 2A, Bratislava-Ružinov, 821 01, eshop@imkorganics.com.

4.Spoločnosť IMK Organics, s.r.o., informuje svojich zákazníkov, že majú právo:

 • získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, sú či nie sú spracovávané, a ak je tomu tak, majú právo získať prístup k týmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám: účely spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, predovšetkým príjemcovi v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách, plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, ak nie je možné určiť, kritéria použité k stanoveniu tejto doby, existencia práva požadovať od správcu opravu alebo výmaz osobných údajov týkajúcich sa subjektu údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, právo podať sťažnosť u odborového úradu;
 • aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ich týkajú. S prihliadnutím k účelom spracovania majú právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutím dodatočného prehlásenia;
 • aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, a správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, pokiaľ existuje jeden z týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, zákazník odvolá svoj súhlas a neexistuje iný právny titul pre ich spracovanie,  osobné údaje boli spracované protiprávne, osobné údaje musia byť vymazané kvôli splneniu právnej povinnosti stanovené právom EU alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje;
 • aby správca obmedzil spracovanie ich osobných údajov, pokiaľ popierajú ich presnosť na dobu overenia tejto skutočnosti správcom, spracovanie je protiprávne, a správcu žiadajú miesto výmazu o ich obmedzené spracovanie, údaje už nie sú potrebné pre účel spracovania, avšak potrebujú ich pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • aby správca na ich žiadosť predal ich osobné údaje inému im určenému správcovi;
 • vzniesť námietku proti spracovaniu mojich osobných údajov u správcu;
 • v prípade pochybností o tom, či sú správcom spracovávané ich osobné údaje v zmysle zhora uvedených právnych predpisov obrátiť sa ako na správcu, tak aj na Úrad na ochranu osobných údajov.
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povoliť všetkoNepovoľovať cookies